Samlet set har Eifo investeret 231 mio. kr. i AI-projekter, hvor forventningen i sommer lød […]