PATIENTER BLIVER FULGT MED NY TEKNOLOGI EFTER UDSKRIVNING.
Når patienter bliver udskrevet fra Bispebjerg Hospital, bruger personalet ny teknologi til at overvåge patienternes tilstand.
’Ward Home’ er en ny teknologi med trådløs, kunstig intelligent overvågning af patienter i eget hjem. Den muliggør, at personalet bl.a. bedre kan prioritere de patienter, der stadig har behov for indlæggelse.

Sygeplejersker og læger fra Bispebjerg Hospital deler i videoen deres foreløbige erfaringer med Ward Home, og hvordan det fx påvirker deres faglighed og kerneopgave. 82-årig patient Hans-Jørgen Østergaard fortæller om sin oplevelse med den nye teknologi.
Her er tre pointer fra videoen:

✅ Patienter oplever tryghed ved digital overvågning efter udskrivelse.
✅ Medarbejdere kan følge patienter løbende efter udskrivelse og lave hurtig opfølgning, når der er brug for det.
✅ Personale er involveret i udvikling og implementering af ny teknologi, så den opleves som en hjælp og ikke en tidsrøver.

Ward Home er en ny digital teknologi, der er beskrevet i videoen i kraft af et samarbejde mellem Danske Regioner og de faglige organisationer, der indgår i Forhandlingsfællesskabet. Under overenskomstforhandlingerne i 2021 aftalte partnerne at undersøge, hvad digitalisering betyder for arbejdstilrettelæggelse, kompetencebehov og arbejdsmiljø, og dermed for opgaveløsning, brugere og medarbejdere i regionerne.

Læs mere om, hvad digitalisering betyder for opgaveløsning, brugere og medarbejdere i regionerne:
https://lnkd.in/e9dTgK5J

Se opslag på LinkedIn med tilhørende video her: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7074002025553784832/