Intelligent alarmsystem hjælper danske patienter med COVID-19

 

En gruppe danske forskere fra Rigshospitalet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og DTU Sundhedsteknologi har udviklet et unikt, kunstigt intelligent system med trådløs overvågning af patienter. Systemet bliver nu bredt ud på landets hospitaler, så de bedre kan hjælpe patienter med COVID-19.

 

Det bliver nu nemmere for landets hospitaler at holde øje med, hvis tilstanden hos patienter med COVID-19 pludseligt bliver forværret. Et kunstigt intelligent system med trådløs døgnovervågning af patienterne er nemlig ved at blive bredt ud på danske hospitaler. I første omgang er det ved at blive taget i brug på Rigshospitalet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Men Danske Regioner har bevilget penge til op mod 250 enheder af systemet, så det kan aflaste personalet og sikre, at patienterne får den bedst mulige hjælp på sengeafdelinger i hele landet.